Το νέο AI από την meta

Σύντομα διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Meta AI, είναι γεγονός! Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή την αγορά η Meta. Το Meta AI χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, μηχανισμός εκμάθησης και Llama 3, το Meta AI είναι δωρεάν και θα γίνει διαθέσιμο πιλοτικά σε όλους, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, στα Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger και στο ai.meta.com.