Η ΕΕ θα σαρώνει τα προσωπικά μηνύματα των χριστών

Στόχος η ασφάλεια παιδιών και η καταπολέμηση βίας!

Σήμερα Πέμπτη 20 Ιουνίου Η Ε.Ε. ψήφισε νομοσχέδιο που περιλαμβάνει νόμο που θέτει υποχρέωση στις εταιρείες τεχνολογίας να σαρώνουν όλα τα ιδιωτικά μηνύματα των χριστών στην Ε.Ε. προς αναζήτηση υλικού με θύμα παιδιά και βία ή προώθηση σε βία. Η εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου, αν και έχει σημαντικό σκοπό, εμπεριέχει και κάτι ανήθικο, καθώς θα παρακολουθεί όλο το περιεχόμενο χριστών που δεν είναι παράνομοι. Το ερώτημα είναι, ένας τόσο μεγάλος όγκος δεδομένων που θα κυκλοφορεί πως θα προστατευτεί από διαρροές που μπορεί να συμβούν σε τόσα επίπεδα.