Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

Το pet gov gr είναι εδώ και εμπλουτίζετε.

Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς είναι εδώ, (pet.gov.gr) αποτελεί μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα σε εθνικό επίπεδο που σκοπό έχει να προάγει την προστασία των ζώων συντροφιάς, την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους, την ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας τους, την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων και τη μείωση του αριθμού αδέσποτων μέσω των προγραμμάτων υιοθεσίας!

Πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν οι ιδιώτες κτηνίατροι, οι ιδιοκτήτες και οι ανάδοχοι των ζώων συντροφιάς, τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις και τα καταφύγια, με χρήση των κωδικών Taxisnet. Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται είναι… Ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ζώου, Δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, Αίτημα παροχής QR ταυτοποίησης, Δήλωση εύρεσης ζώου συντροφιάς, Δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς, Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, Ψηφιακή Υπηρεσία Προβολής Κτηνιατρικού Φακέλου Ζώου Συντροφιάς, Ψηφιακή υπηρεσία ανακοίνωσης θανάτου ζώου συντροφιάς (για πολίτες), Ψηφιακή πλατφόρμα απώλειας – εύρεσης ζώου συντροφιάς, Αίτηση παράδοσης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς σε δήμο (για πολίτες), Ψηφιακή υπηρεσία δήλωσης πιθανής εύρεσης ζώου συντροφιάς (για ιδιώτες), Ψηφιακή υπηρεσία αίτησης άδειας αναπαραγωγής δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς (για πολίτες), Ψηφιακή Υπηρεσία Αίτησης Παράδοσης Ζώου Συντροφιάς σε Φιλοζωική ή Καταφύγιο (για πολίτες), Ψηφιακή υπηρεσία αίτησης άδειας αναπαραγωγής δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς (για υπαλλήλους ΟΤΑ), Αίτηση παράδοσης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς σε δήμο (για υπαλλήλους ΟΤΑ), Ψηφιακή Υπηρεσία, Αίτησης Παράδοσης Ζώου Συντροφιάς σε Φιλοζωική ή Καταφύγιο (για υπαλλήλους ΟΤΑ), Ψηφιακή υπηρεσία ανακοίνωσης θανάτου ζώου συντροφιάς (για υπαλλήλους ΟΤΑ), Ψηφιακή υπηρεσία δήλωσης πιθανής εύρεσης ζώου συντροφιάς (για υπαλλήλους ΟΤΑ), Διαχείριση Δράσεων (Μέσα – εργαλεία – προϋπολογισμός – συμβάσεις – επιχειρησιακοί στόχοι), Υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων (από δήμους), Υπομητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς (για ιδιώτες κτηνίατρους), Υπομητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς (για κτηνίατρους δημόσιων φορέων), Αιτήσεις εγγραφής – διαγραφής – επικαιροποίησης στοιχείων στο υπομητρώο καταφυγίων ζώων συντροφιάς (για δήμους, διαδημοτικούς συνδέσμους, διαδημοτικές συνεργασίες), Αιτήσεις εγγραφής – διαγραφής – επικαιροποίησης στοιχείων στο υπομητρώο καταφυγίων ζώων συντροφιάς (για ιδιωτικά καταφύγια), Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων, Αιτήσεις εγγραφής – διαγραφής – επικαιροποίησης στοιχείων στο υπομητρώο φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Αιτήσεις εγγραφής – διαγραφής – επικαιροποίησης στοιχείων στο υπομητρώο φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων (για φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τέλος, σταδιακά θα εμπλουτιστεί και με άλλες υπηρεσίες.