Έρευνα: Οι ψηφιακές συναλλαγές είναι πιο δαπανηρές;

ebanking-transactions

Έρευνες έδειξαν ότι η έλλειψη κανονικού χρήματος κάνει τους χρήστες περισσότερο καταναλωτικούς. Αυτό συμβαίνει λόγο του φαινομένου της αναβλητικότητας, δηλαδή αν και ο χρήστης πληρώνει δεν το αντιλαμβάνεται γιατί θα τα εξοφλήσει αρκετά αργότερα και οδηγεί στην μεγαλύτερη απώλεια χρημάτων. κάτι που τον φέρνει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα στο μέλλον. Ο χρήστης πρέπει να κατανοήσει ότι το ψηφιακό χρήμα έχει την ίδια αξία με αυτό στα πορτοφόλια μας.