Ο Κότλερ για το marketing TOT BOOKS

9781476787909_hr

Περίληψη

Το όνομα του Philip Kotler έχει γίνει συνώνυμο με το μάρκετινγκ. Τα βιβλία του έχουν πουλήσει πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα σε 20 γλώσσες και διαβάζονται σαν το “ευαγγέλιο του μάρκετινγκ” σε 58 χώρες. Τώρα, το βιβλίο του “Ο Kotler για το Marketing” αποτελεί έναν πολυαναμενόμενο και βασικό οδηγό για το μάρκετινγκ, που απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη και βασίζεται στα πρωτοφανούς επιτυχίας σεμινάρια του για το μάρκετινγκ παγκοσμίως. Με τη βοήθεια των έξυπνων παρατηρήσεων του Kotler, γρήγορα θα βελτιώσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας εν όψει των νέων ευκαιριών και προκλήσεων, όπως επιβάλλονται από τον έντονο συναγωνισμό, την παγκοσμιοποίηση και το Internet. Εδώ θα ανακαλύψετε τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις, σε νέους αναπτυσσόμενους τομείς, όπως το μάρκετινγκ σε βάση δεδομένων, το επικοινωνιακό μάρκετινγκ, το high-tech μάρκετινγκ, το παγκόσμιο μάρκετινγκ και το μάρκετινγκ μέσω Ιnternet.

Εδώ επίσης θα βρείτε τις πολύτιμες συμβουλές του Kotler, που έχουν επανειλημμένα εξυπηρετήσει γνωστούς πελάτες του, όπως οι AT&T, General Electric, Ford, IBM, Michelin, Merck, DuPont και Bank of America. Ίσως η μεγαλύτερη συμβολή του βιβλίου “Ο Kotler για το Marketing είναι ότι αποτελεί από την αρχή ως το τέλος του μία διαρκή συζήτηση πάνω στις 14 ερωτήσεις που υποβάλλουν πιο συχνά τα διοικητικά στελέχη κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς ιστορίας των σεμιναρίων του Kotler παγκοσμίως. Θα προσεγγίσετε με νέες αντιλήψεις το παραδοσιακό πρόβλημα του πώς να επιλέγετε τα σωστά τμήματα της επιχείρησης ή πώς να συναγωνίζεστε τους αντιπάλους σας που προσφέρουν χαμηλότερες τιμές. Θα βρείτε μία πληθώρα έξυπνων στρατηγικών και τακτικών που μπορούν να βρουν άμεση εφαρμογή στις προκλήσεις του 21ου αι., όπως π.χ. η μείωση του τεράστιου κόστους της εύρεσης πελατών και η διατήρησή τους. Αν η στρατηγική του μάρκετινγκ που έχετε ακολουθήσει δεν είναι αποδοτική, ο θησαυρός των αποκαλύψεων του Kotler θα σας δώσει άπειρες ιδέες για να την ανανεώσετε. Αφιερώστε σήμερα λίγες ώρες στο διασημότερο ειδικό του μάρκετινγκ και βελτιώστε άμεσα τις επιδόσεις σας αύριο.

“Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το πώς να κερδίσετε την αγορά, να δημιουργήσετε και να ικανοποιήσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες ενός ποικιλόμορφου αγοραστικού κοινού”.
Robert W. Galvin, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Motorola Inc.