Έρευνα: Ο γονικός έλεγχος στον υπολογιστή είναι σωστός;

image

Ο έλεγχος είναι μια διαδικασία δύσκολη και επονείδιστη για όλες τις κατηγορίες ανθρώπων και παραπάνω για τα παιδιά. Τα παιδιά υποβάλλονται συχνά σε αυτή την διαδικασία με διαφόρους τρόπους και διάφορες μεθόδους, είτε κανονικούς είτε ψηφιακούς, οι γονείς συχνά καταφεύγουν στην διαδικασία ελέγχου των τέκνων.

Κορυφαίοι παιδοψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η διαδικασία του ελέγχου πρέπει να γίνεται σπάνια και διακριτικά ώστε να μην υπάρχει περισσότερο στρες στα παιδιά, σε ψηφιακό επίπεδο έρευνα μαρτυράει ότι το 40% των γονέων καταφεύγουν σε λάθος μεθόδους έλεγχου οδηγώντας τα παιδιά σε λάθος εντυπώσεις.

Η παιδοψυχολόγος Στεφανία Εδέμ μας συστήνει την εκπαίδευση και την πρόληψη σχετικά με τον έλεγχο που γίνεται στον υπολογιστη, όχι τον περιορισμό, δηλαδή το παιδί να γνωρίζει τους κινδύνους και να μπαίνει στην εν λόγω διαδικασία του διαδικτύου σε μια ώριμη στιγμή της ζωής του όπως π.χ. μετά τα 14 χρόνια και πιο πριν να μπαίνει με την επίβλεψη του κηδεμόνα.

Το διαδίκτυο είναι σίγουρα ένας τρόπος εκμάθησης και τεράστια πηγή πληροφοριών που πρέπει να έχει επαφή και πρόσβαση το παιδί όχι κάτι κακό και ανήθικο, απλά θέλει προσοχή.