Αμεσες ξένες επενδύσεις TOT BOOKS

Περίληψη

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων αποτελούν τον πλέον δυναμικό παράγοντα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Η διεθνοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, με την εγκατάσταση θυγατρικών της ίδιας μητρικής επιχείρησης σε διαφορετικές χώρες, και η διασυνοριακή μεταφορά αγαθών και εισροών εμβαθύνει την ολοκλήρωση της παγκόσμιας αγοράς. Ταυτόχρονα, αυτές οι μεταφορές αγαθών και εισροών πραγματοποιούνται εντός του παγκόσμιου δικτύου της μητρικής επιχείρησης. Έτσι, υποκαθιστούν τις αγορές και τον κατανεμητικό τους ρόλο με το εσωτερικό σύστημα διοίκησης, λήψης αποφάσεων και κατανομής πόρων των πολυεθνικών.

Πώς ερμηνεύονται οι διασυνοριακές ροές επενδύσεων, αγαθών και εισροών; Πώς η οικονομική θεωρία προσδιορίζει τα αίτια και τα κίνητρα αυτών των διεθνών ροών; Ποιο είναι το κόστος και το όφελος αυτής της διαδικασίας για την ανάπτυξη των χωρών; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που φιλοδοξεί να απαντήσει το παρόν βιβλίο.