Έρευνα: προτιμούν τις online αγορές προϊόντων τεχνολογίας

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2018 από το TOT Research σε 100 καταναλωτές από ηλικίες 18-45 φαίνεται ότι οι 75 /100 επιλέγουν να αγοράσουν smartphne από το διαδίκτυο και όχι από φυσικά καταστήματα. Όπως αναφέρουν ο λόγος είναι οι καλύτερες τιμές και η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και εκδόσεων ενώ οι 25 αναφέρουν ότι δεν το προτιμούν λόγο φόβου και εμπιστοσύνης.

Με την έρευνα μας να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στα φυσικά καταστήματα και τους επισήμους διανομής των εταιρειών τεχνολογίας.