Κρίση στην εταιρεία facebook

Αποχωρίσεις και ακυρώσεις προγραμμάτων.

Ακόμη ένα ιδρυτικό στέλεχος εταιρείας που έχει εξαγοραστεί από την εταιρεία Facebook αποφασίζει να φύγει Είναι ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό από τα πολλά που διώκουν την εταιρεία και σαν να μην έφτανε αυτό ακυρώνετε το πρόγραμμα ανάπτυξης του Oculus Rift 2.

Ο Iribe μετά από 6 χρόνια αποφάσισε να αποχωρίσει από την Facebook ενώ από την πλευρά της η Facebook δήλωσε ότι δεν μπορούν να πουν πολλά αλλά έχουν σχέδια για μελλοντικές εκδόσεις του του Oculus Rift!