Έρευνα: Η τεχνολογία απάντηση στην Δυσλεξία

Η δυσλεξία χαρακτηρίζετε σαν μαθησιακή δυσκολία που δεν οφείλετε σε κάποια συγκεκριμένη αιτία με τα γνωρίσματα να είναι η κακή ορθογραφία και ανάπτυξη κειμένου με κενά, λάθος γέρματα και ακαταλαβίστικο περιεχόμενο λόγο κακής γραμματοσειράς. Ανάλογα με την σοβαρότητα της δυσλεξίας να είναι έντονα ή σχετικά αμυδρά και τους επιστήμονες να έχουν περιορισμένες έρευνες για την δυσλεξία.

Η δυσλεξία ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους από την γέννηση τους και στις 192 χώρες του πλανήτη έτσι και στην Ελλάδα στον εκπαιδευτικό και εργασιακό τομέα, η Ελλάδα είναι μια από τις ποιο φτωχές χώρες σε θέματα αντιμετώπισης και υποστήριξης δυσλεκτικών μαθητών ή εργαζομένων. Με αποτέλεσμα την λάθος αντιμετώπιση και την ρατσιστική συμπεριφορά από εργοδότες και εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία και πανεπιστήμια, προκαλώντας την παρακμή της κοινωνίας και την έλλειψη σημαντικού εργατικού δυναμικού.

Ο δυσλεκτικός σε μια αδαής κοινωνία στο θέμα αυτό και σε ένα ακατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει διάφορες μεθόδους που συνήθως απαιτούν χρήματα ή είναι ακατάλληλες, με αποτέλεσμα τον στιγματισμό του ατόμου και την ανάδειξη αθέμιτων αποτελεσμάτων.

Η απάντηση στην δυσλεξία εφόσον δεν ήρθε από την φαρμακευτική και ιατρική επιστήμη, ήρθε από την τεχνολογία που με το πέρασμα των χρόνων μπορεί να βελτιώσει και να βοηθήσει τον δυσλεκτικό στην εκμάθηση και το εργασιακό περιβάλλον, με τεχνολογικές μεθόδους όπως κινούμενες εικόνες οπτικοακουστικό υλικό και διαγράμματα για μια ξεχωριστή εμπειρία που δεν ήταν εφικτή στο παρελθόν για την εκπαίδευση. Και νέες μεθόδους όπως 3D τεχνολογία, τεχνίτη νοημοσύνη κ.τ.λ.

Ενώ μπορεί να υπάρξει και εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνολογιών και στον εργασιακό τομέα ώστε να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του δυσλεκτικού ατόμου.

Τέλος η τεχνολογία αυτή πρέπει να συνοδευτεί από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό στην εκπαίδευση και ενημερωμένο εργασιακό περιβάλλον.