Νέα παράταση για την Huawei

Η Πολιτική ελεημοσύνης των ΗΠΑ στην Huawei.

Η συμφωνία ΗΠΑ και Κίνα στο συνέδριο των G20 δεν έφερε κάτι ουσιαστικό όπως είχαμε αναφέρει παρά μόνο ελπίδες για την Huawei και μια δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ που δεν έγινε πράξη καθώς οι ΗΠΑ δεν θέλουν, Η δέσμευση θα επέτρεπε την Huawei να συνεχίσει την δραστηριότητα της επ αόριστον με αμερικάνικες εταιρείες με επιτήρηση από την επιτροπή ανταγωνισμού των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ είχαν δώσει 90 μέρες διορία μέχρι την οριστική διακοπή της δραστηριότητας της Huawei με αμερικάνικες εταιρείες, κάτι που θα διακόπτονταν αν η δέσμευση του τραμπ γινόταν πράξη, Αντίθετα τώρα η κυβέρνηση των ΗΠΑ δίνει απλά μια δεύτερη διορία 90 ημερών στην Huawei ξανά.