Η Ευρωπαϊκή ένωση επιτρέπει την Huawei

H E.E. δίνει το πράσινο φως για το Huawei 5G.

Η Ευρωπαϊκή ένωση επιτρέπει την συμμετοχή της Huawei σε διεθνείς διαγωνισμούς 5G στα κράτη μέλη, σε ίδια στρατηγική προχωράει και το ηνωμένο βασίλειο και η Ελβετία.

Η τελική επιλογή βέβαια αφορά το κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, πουν θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει ή να επιτρέψει την συμμετοχή της Huawei στον εθνικό διαγωνισμό της.