Η samsung αλλάζει στρατηγική πωλήσεων

Το 2021 θα υιοθετήσει το μοντέλο πωλήσεων Apple.

Η Apple μας εφοδίασε με την νέα στρατηγική πωλήσεων της που θέλει τον περιορισμό των ενεργειακών απορημάτων περιορίζοντας την στρατηγική πωλήσεων που περιλαμβάνει τον περιορισμό των περιφερειακών εξαρτημάτων στα πακέτα των συσκευών της από το 2021.

Η νέα στρατηγική πωλήσεων της samsung ενδέχεται να πλησιάζει σχεδιαστικά την στρατηγική πωλήσεων της Apple περιορίζοντας τα περιφερειακά των συσκευών Galaxy σε κάποιες κατηγορίες συσκευών, επιλέγοντας ποιο φιλικές πρώτες ίλες για το περιβάλλον.

Η Samsung θα εξετάσει την πορεία της στρατηγικής πωλήσεων της Apple ώστε να την υιοθετήσει στο μέλλον Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι οι φοροελαφρύνσεις λόγο κρατικών περιβαλλοντικών οικονομικών συνθηκών, και τα εμπορικά κέρδη σε επίπεδο αποστολών και της Διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.