Τέλος το Google Play music

Στα τέλη του 2020 τερματίζει οριστικά την εφαρμογή.

Η εφαρμογή και υπηρεσία Google Play Music θα κλείσει οριστικά στα τέλη του 2020 με το YouTube Music να είναι η μόνη υπηρεσία μουσικής της εταιρείας που θα μείνει σε λειτουργία.

Ο τερματισμός του Google Play Music θα ξεκινήσει πιλοτικά τον Σεπτέμβριο και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τερματισμού της εφαρμογής.