Παράνομη η κρατική συλλογή δεδομένων

Η ευρωπαϊκή ένωση θωρακίζει με νόμο τους χρήστες.

Το ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι είναι παράνομη η απαίτηση των κρατών για συλλογή δεδομένων των χριστών από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, Στο εξής, η συλλογή των δεδομένων θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις εθνικής ασφάλειας ή εγκληματικής πράξεις.

Αυτή η απόφαση θωρακίζει τα δικαιώματα των χριστών κινητής τηλεφωνίας σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.