Συνεργασία Apple Google και Microsoft

Ο σκοπός είναι η κατάργηση των παραδοσιακών κωδικών πρόσβασης.

Οι Εταιρείες που χαρακτηρίζονται σαν τεχνολογικοί γίγαντες, Apple, Google και Microsoft ανακοίνωσαν μνημόνιο συνεργασίας με το οποίο θα δημιουργήσουν κοινά πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό την κατάργηση των παραδοσιακών κωδικών πρόσβασης στους προσωπικούς λογαριασμούς των χριστών στο διαδίκτυο.

Η πρωτοβουλία των εταιρειών θα φέρει ασφαλέστερες μεθόδους και πρωτόκολλα ασφαλείας όπως αναφέρουν, και θα είναι διαθέσιμο για όλες τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στο μνημόνιο συνεργασίας, και μάλιστα στο άμεσο μέλλον. Το νέο πρωτόκολλο ασφαλείας άνευ κωδικού θα εφαρμοστεί σε Android, Chrome os, iOS, Mac os, Ipad Os, Windows, Chrome, Edge, Safari και σε πλατφόρμες που αποδέχονται την συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Οι εταιρείες που εργάζονται τα τελευταία χρόνια για αυτή την κατεύθυνση, δημιούργησαν ένα κοινό ταμείο ανάπτυξης, και θα προσελκύσουν πολλές εταιρείες, οργανισμούς κ.τ.λ. προκειμένου να υιοθετήσουν το αποτέλεσμα που θα φέρουν.