Έρευνα: Θα χαθούν θέσεις εργασίας λόγο ρομπότ

Μια Έρευνα από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο (Global Institute) της McKinsey ήρθε να μας ταράξει και εκτιμά ότι 400 – 800 εκατομμύρια σημερινών θέσεων εργασίας θα έχουν αυτοματοποιηθεί μέχρι το 2030. Αυτό θα οδηγήσει στην απώλεια πώλων θέσεων εργασίας όπως υπάλληλοι συναρμολόγησης σε εργοστάσια, υπάλληλοι γραφείου, χειριστές κατασκευαστικών οχημάτων, επαγγελματίες οδηγοί κ.τ.λ.

Σαν αποτέλεσμα ορισμένοι επαγγελματικοί κλάδοι κινδυνεύουν να χαθούν λόγο της τεχνολογίας ή μπορεί να ρίξουν τους μισθούς των συγκεκριμένων επαγγελματιών, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα ρομπότ και τα αυτοματοποιημένα συστήματα.