Επιτυχημένος ηγέτης και μάνατζερ TOT BOOKS

Περίληψη

Όταν ένα στέλεχος σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα λειτουργεί ταυτόχρονα ως ηγέτης και μάνατζερ, επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας το μέλλον της επιχείρησής του αλλά και την επιτυχημένη καριέρα του. Το παρόν βιβλίο προσφέρει έννοιες, γνώσεις, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία, και αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την άσκηση επιτυχημένης ηγεσίας και διοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση των παρακάτω δώδεκα κρίσιμων ικανοτήτων:
Εστίαση σε προτεραιότητες και προσωπικός προγραμματισμός
Επιλογή σωστών συνεργατών
Αποτελεσματική ανάθεση εργασιών και καθηκόντων στους συνεργάτες
Ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση συνεργατών
Επιλογή του αποτελεσματικού ηγετικού στιλ
Αποτελεσματική αξιολόγηση συνεργατών
Αποτελεσματική ακοή και πειθώ
Έμπνευση και παρακίνηση συνεργατών για εξαιρετικά αποτελέσματα
Ενδυνάμωση και καθοδήγηση συνεργατών
Διαμόρφωση κουλτούρας εξαιρετικών επιδόσεων
Χτίσιμο ομάδας για συνεχείς «νίκες»
Συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των ηγετικών χαρακτηριστικών του ιδίου

Το βιβλίο στηρίζεται στην πλέον σύγχρονη επιστημονική γνώση και στις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως που συναρμόζουν με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.